Za Zasługi dla Hufca

Podczas dzisiejszego ogniska w trakcie obozu w Podlesicach dh. phm. Katarzyna Moskała otrzymała odznaczenie Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej w stopniu srebrnym.