Zbiórka kadry

W dniu 22 października, w Ligocie Łabędzkiej, odbyła się zbiórka kadry Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. Podczas tego dnia uczestnicy mieli okazję zagrać w paintball. Celem zbiórki była integracja środowisk w Hufcu oraz wymiana doświadczeń.

Wszystkim serdecznie dziękuję za liczne przybycie.