Zlot Hufca

Zlot Hufca Ziemi Gliwickiej z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemiach gliwickich będzie największym wydarzeniem programowym Hufca na przestrzeni ostatnich lat. Zlot odbędzie się od 8 do 10 maja 2020 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach. W ramach Zlotu planowany jest również festyn dla wszystkich zainteresowanych gliwiczan, który odbędzie się w sobotnie popołudnie zlotowe.

Główne cele Zlotu skupione będą wokół poznawania historii harcerstwa w Gliwicach na tle historii Śląska  i całej Polski, propagowaniu aktywnego wypoczynku i ekologicznego trybu życia oraz kształtowaniu umiejętności dostrzegania ciągów przyczynowo-skutkowych codziennych działań każdego z nas. To bardzo istotne, by dzieci i młodzież znały przeszłość swojego miejsca zamieszkania, lecz również, by wiedziały, jakie działania mogą podjąć, by obecnie oraz w przyszłości mogły korzystać z piękna przyrody, a także stworzonych do tej pory udogodnień urbanistycznych. Zlot oparty będzie o cztery obszary działania.

KOMENDA  ZLOTU:
hm. Patryk Rempała – komendant zlotu
phm. Marta Bulla – zastępca komendanta zlotu
phm. Alicja Janicka – koordynator programu wspólnego
phm. Monika Buchalik – koordynator programu zuchowego
pwd. Jacek Pietrasina – koordynator programu harcerskiego
phm. Adam Dersiewicz – koordynator programu starszoharcerskiego
phm. Katarzyna Moskała – rzecznik prasowy zlotu

FUNKCYJNI  ZLOTU:
pwd. Anna Pielecka – grafik zlotu, szefowa zespołu promocji
pwd. Michał Hüpsch – oboźny zlotu
pwd. Grzegorz Sztulpa – przewodniczący Harcerskiej Służby Zabezpieczenia

KONTAKT:
Biuro Zlotu
mail: gliwice@zhp.pl

POZOSTAŁE:

PARTNER GŁÓWNY ZLOTU:
PARTNERZY ZLOTU:

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE