Zmiana terminu marcowego posiedzenia KSI

KSI informuje, że z przyczyn obiektywnych zmienił się termin marcowego posiedzenia KSI. Komisja spotka się wyjątkowo w poniedziałek 26.03.2018 o zwykłej porze (18.30).