Zobowiązanie Instruktorskie

22 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych w Goju Zobowiązanie Instruktorskie złożyła druhna pwd. Klaudia Popek. Druhnie Klaudii serdecznie gratulujemy!