Zobowiązanie Instruktorskie

Dużo się dzieje w naszym hufcu – lipiec rozpoczął się kolejnym Zobowiązaniem – druhna pwd. Agata Gorszanów dołączyła do grona Instruktorów ZHP.  Życzymy druhnie Agacie odkrywania nowych pól służby i czerpania radości z harcerskich doświadczeń!