100 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego

W tym roku 3 maja spotkaliśmy się w wyjątkowych okolicznościach – z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego uczciliśmy pamięć powstańców śląskich w Gliwicach oraz żołnierzy francuskich. Wraz z delegacją Muzeum w Gliwicach, Zastępcą Prezydenta Miasta Gliwice – Panią Ewą Weber oraz żołnierzami Jednostki Wojsk Specjalnych AGAT Gliwice im. Roberta Oszka i Konrada Wawleberga, reprezentacja naszego Hufca oddała hołd powstańcom śląskim.

100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego uczcili także harcerze z Knurowa oraz Toszka – 2 maja w Knurowie odbył się apel wraz z podniesieniem flagi państwowej na maszt. W Toszku, w imieniu harcerzy i instruktorów ze Szczepu Harcerskiego „IGNIS” kwiaty przy pomniku przy ul. Strzeleckiej złożyła Komendantka Szczepu – phm. Marta Bulla.