Dyżur Komendantki i Skarbnika

Najbliższy dyżur Komendantki i Skarbnika Hufca odbędzie się 7.10. w godzinach 16:30-17:30.