Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień – właśnie od niego co roku odpala się malutką świeczkę, której płomień niesiony jest przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty, by obiec świat.
Harcerze pragną podzielić się tym symbolicznym darem ze wszystkimi. Zanosząc Betlejemskie Światło Pokoju do szkół, szpitali, urzędów i domów, krzewimy wartości braterstwa i pokoju.
Przekazanie BŚP gliwiczanom odbędzie się już w tę niedzielę o 18:20 na gliwickim rynku. Zapraszamy!