Dyżur Biura, Komendanta i Skarbnika Hufca 21 grudnia 2021 r.

Czuwaj!
Uprzejmie informuję, że najbliższy dyżur Biura, Komendanta i Skarbnika Hufca, czyli 21 grudnia 2021 roku zostaje odwołany. Oznacza to także, iż do końca tego roku kalendarzowego nie odbędzie się już żaden dyżur Biura, Komendanta i Skarbnika Hufca.
W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt indywidualny z poszczególnymi osobami.