20-lecie odrodzenia harcerstwa na ziemi toszeckiej

20 lat temu pan Grzegorz Puch, nauczyciel języka angielskiego z toszeckiej szkoły poprosił ówczesnego komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej druha Mariana Kampkę o zorganizowanie naboru i założenie drużyny harcerskiej w Toszku. Druh Komendant oddelegował do tego zadania druha Grzegorza Rudnika oraz Michała Grzesiczka. 2 grudnia 2000 r. odbyła się pierwsza od wielu lat zbiórka harcerska. Dzięki druhowi Grzegorzowi oraz Druhowi Michałowi powstała 10 TDH „KRZEMIEŃ”.
Lata mijały, a wraz z nimi na ziemi toszeckiej przybywało harcerzy – powstała 101 TGZ „Magiczne Krzemyczki”, 101 TDW „FAJER”, a w 2009 roku instruktorzy postanowili założyć działający do dzisiaj Szczep Harcerski „IGNIS” w Toszku. W roku 2014 powstała czwarta drużyna – 16 TDHS „ISKRA”. Wszystkie nazwy drużyn oraz nazwę Szczepu łączy motyw ognia, ogniska.
Najmłodszą jednostką jest Krąg Starszyzny „Płomień”. Mogłoby się zdawać, że jego nazwa również została tak dopasowana, aby wpasować się w obrzędowość Szczepu. Poniekąd tak było -nazwa „Płomień” to w głównej mierze nawiązanie do działającego w latach 80-tych na terenie Toszka Kręgu Starszyzny, który nosił tę samą nazwę.

fot. Magdalena Krzepisz