Czerwcowa odprawa

Zapraszamy drużynowych i instruktorów na ostatnią w tym roku harcerskim odprawę. Obecność minimum jednego przedstawiciela każdej gromady i drużyny na żywo w hufcu jest obowiązkowa. Podczas odprawy zostaną przekazanie niezbędne informacje oraz materiały potrzebne do zaplanowania pacy jednostek w przyszłym roku harcerskim w oparciu o nowy System Instrumentów Metodycznych.

LINK DO ODPRAWY