Dyżur Biura i Władz Hufca 14 czerwca 2022 r.

Za tydzień (14 czerwca 2022 roku) dyżur Komendanta i Skarbnika Hufca nie odbędzie się z racji obecności władz Hufca na zbiórce Chorągwi Śląskiej.
Podobnie 14 czerwca br. nie odbędzie się dyżur Biura Hufca z racji nieobecności Szefa Biura Hufca w Polsce.