Dyżury podczas ferii zimowych

W okresie ferii zimowych nie będą odbywać się dyżury Biura Hufca. Oznacza to, że nie odbędą się dyżury 17 oraz 21.01.2023 r. Na najbliższy dyżur Biura Hufca zapraszam 31.01.2023 r. W pilnych sprawach proszę o kontakt indywidualny.