Nieobecność skarbnika

Informuję, że w dniu 10.01.2023 nie odbędzie się dyżur zespołu finansowego i Skarbnika Hufca. W razie potrzeb proszę o indywidualny kontakt.