HARMONOGRAM

 

1-2 WRZEŚNIA 2018 R.
ŁĄCZAŃSKI WEEKEND
Komenda Hufca zaprasza na pożganie wakacji w Łączy. W planie: zbieranie gruzu, koszenie trawy, stawianie płotu. Zapraszamy!

8-9 WRZEŚNIA 2018 R.
FESTIWAL MIASTA ZŁOTA RYBKA 2018 – GRA MIEJSKA
W dniach 8 – 9 września 2018 r. w Gliwicach odbędzie się Festiwal Miasta – Złota Rybka 2018. W Festiwalu wezmą udział także harcerze z naszego Hufca – będziecie mogli nie tylko odwiedzić nas na naszym stoisku, ale także wziąć udział w przygotowanej specjalnie dla mieszkańców Gliwic Grze Miejskiej. Gra przeznaczona jest dla każdego – jedynym ograniczeniem jest ilość miejsc (max. 50 uczestników).
Szczegółowe informacje na stronie internetowej hufca: https://gliwice.zhp.pl/gra-miejska-zlota-rybka-2018/
Facebook:
https://www.facebook.com/events/519763798486471

21-23 WRZEŚNIA 2018 R.
HARCERSKI START PODCZAS HARCERSKIEJ IMPREZY PLENEROWEJ
W tym roku zuchy i harcerze z naszego Hufca w ramach Harcerskiego Startu wezmą udział w Harcerskiej Imprezie Plenerowej organizowanej przez Komendę Chorągwi Śląskiej. Zgłoszenia na HIP będą dokonywane za pośrednictwem Komendy Hufca. Szczegółowe informacje wkrótce!

28-30 WRZEŚNIA 2018 R.
LIDER+
Szkolenie jest adresowane do instruktorów, którzy w ciągu roku harcerskiego stoją na czele zespołów instruktorskich. Szczegóły niebawem!

30 WRZEŚNIA 2018 R.
ŁĄCZY NAS PRZYGODA
Komenda Hufca zaprasza drużynowych, instruktorów, kadrę oraz sympatyków harcerstwa na oficjalnie otwarcie Ośrodka Harcerskiego w Łączy. W planie harcerskie ognisko.

9-11 LISTOPADA 2018 R.
ZUCHY
W tym terminie planowane jest wydarzenie programowe dla pionu zuchowego. Zarezerwujcie sobie czas w ten weekend!

14-16 GRUDNIA 2018 R.
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
W tym roku zuchy i harcerze przywiozą Betlejemskie Światło Pokoju do naszych domów z Zakopanego. Wspólnie weźmiemy udział w Zlocie Betlejemskim w Zakopanym. Już teraz zapraszamy!

17 GRUDNIA 2018 R.
WIGILIA INSTRUKTORSKA
Komenda Hufca zaprasza w poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. na Wigilię Instruktorską.

8-10 LUTEGO 2019 R.
WĘDROWNICY
W tym terminie najprawdopodobniej odbędzie się Zimowa Watra Wędrownicza, na którą zapraszamy wszystkich wędrowników z naszego Hufca. Zarezerwujcie sobie czas w ten weekend!

15-17 MARCA 2019 R.
HARCERZE
W tym terminie planowane jest wydarzenie programowe dla pionu harcerskiego. Zarezerwujcie sobie czas w ten weekend!

17-19 MAJA 2019 R.
HARCERZE STARSI
W tym terminie planowane jest wydarzenie programowe dla pionu starszoharcerskiego. Zarezerwujcie sobie czas w ten weekend!

8 CZERWCA 2019 R.
OGNISKO
Komendant Hufca zaprasza drużynowych, instruktorów na ognisko z okazji zakończenia roku harcerskiego oraz podsumowujące kadencję władz Hufca 2015-2019.

15 CZERWCA 2019 R.
ZJAZD HUFCA
Komenda Hufca zaprasza już teraz na XX Zjazd Zwykły Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.

19 CZERWCA 2019 R.
ZAKOŃCZENIE ROKU
Komenda Hufca zaprasza już teraz, zuchy, harcerzy i instruktorów na apel z okazji zakończenia roku harcerskiego (szkolnego).