hm. Tomasz Rawski

Podczas XL Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego druh harcmistrz Tomasz Rawski został członkiem Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP.