Nowa Główna Kwatera ZHP

W piątek 8 grudnia 2017 r. 40. Zjazd ZHP – najwyższa władza naszej organizacji – w trybie głosowania dokonała wyboru Naczelnika i Przewodniczącego ZHP. Dzisiaj (tj. 9 grudnia) Zjazd ZHP dokonał wyboru członków Głównej Kwatery oraz Wiceprzewodniczących.

Poniżej prezentujemy skład, który będzie prowadził ZHP do 2021 roku:

Przewodniczący ZHP – hm. Dariusz Supeł

Wiceprzewodniczący ZHP:

hm. Jacek Kaflowski

hm. Dorota Całka

hm. Joanna Struś – Prokop

Naczelnik ZHP – hm. Anna Nowosad

Główna Kwatera ZHP:

  • hm. Lucyna Czechowska – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. wychowania;
  • hm. Karol Gzyl – zastępca Naczelnika ZHP ds. rozwoju
  • hm. Paweł Marciniak – skarbnik ZHP;
  • hm. Justyna Sikorska – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. organizacyjnych;
  • hm. Łukasz Czokajło – członek GK ZHP ds. wizerunku, komunikacji i relacji zewnętrznych;
  • hm. Aleksandra Klimczak – członkini GK ZHP ds. finansowania organizacji;
  • hm. Joanna Skupińska – członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą.

Na jednego z członków Naczelnego Sądu Harcerskiego został wybrany hm. Tomasz Rawski (przewodniczący hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz Komisji Rewizyjnej Hufca).

Gratulujemy!