Decyzja Komendanta Hufca i Skarbnika Hufca z dnia 2015-12-08 w sprawie wydatkowania środków pochodzących z 1% PIT