Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 3/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej za rok 2017/2018.