Decyzja Komendanta Hufca z dnia 2015-08-08 w sprawie miejsca działania podstawowej jednostki organizacyjnej