Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 12/2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie ustalenia zakresów obowiązków Namiestnika Wędrowniczego.