Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 13/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zakresów obowiązków Namiestnika Zuchowego.