Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 3/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia zakresów obowiązków Szefowej Biura Komendy Hufca.