Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 4/2019 z dnia 25 sierpnia 2019 roku w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej za rok 2018/2019.