Decyzja Komendantki Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przygotowań do Harcerskiej Akcji Letniej 2020.