Decyzja Komendantki Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 3/2020 w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej za rok 2019/2020