Decyzja Komendantki Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 5/2020 w sprawie zakresu obowiązków namiestnika harcerskiego