Decyzja Komendantki Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 6/2020 w sprawie zakresu obowiązków namiestnika starszoharcerskiego