Decyzja Komendantki Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 7/2020 w sprawie zakresu obowiązków namiestnika wędrowniczego