Uchwała Komendy Hufca nr 12/2015 z dnia 2015-06-04 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń hufca