Uchwała Komendy Hufca nr 16/2015 z dnia 2015-08-31 w sprawie Regulamin Listu Gratulacyjnego Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej