Uchwała Komendy Hufca nr 17/2015 z dnia 2015-08-31 w sprawie Regulamin Konkursu Instruktorskiego „PRYK” Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej