Uchwała Komendy Hufca nr 18/2015 z dnia 2015-08-31 w sprawie przyjęcia Regulaminu Odznaki „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej”