Uchwała Komendy Hufca nr 19/2015 z dnia 2015-08-31 w sprawie przyjęcia systemu odznaczeń, wyróżnień i nagród Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej