Uchwała Komendy Hufca nr 12/2016 z dnia 2016-04-26 w sprawie zatwierdzenia zasad zarządzania projektami.