Uchwała Komendy Hufca nr 7/2016 z dnia 2016-02-26 w sprawie przyjcięcia regulaminu pracy Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej