Uchwała Komendy Hufca nr 21/2016 z dnia 2016-11-19 w sprawie Ośrodka Harcerskiego w Łączy