Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia wzorów kart prób na stopnie przewodnika/przewodniczki oraz podharcmistrza/podharcmistrzyni.