Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 1/XIX/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na rok 2019