Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 1/XVIII/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania stałego współpracownika KRH