Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP nr 3/XVII/2017 z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji na rok 2017