Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 1/XX/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na rok 2020