Uchwała Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 2/XX/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania stałego współpracownika KRH