Nieobecność Komendanta Hufca

Informuję, że 15 listopada nie odbędzie się dyżur Komendanta Hufca.