Nieobecność Skarbnika Hufca.

Informuję, że w dniu 15.11.2022 nie odbędzie się dyżur zespołu finansowego i Skarbnika Hufca.