Nieobecność Komendanta i Skarbnika

Informuję, że od 25 sierpnia do 18 września obowiązki Komendanta Hufca będzie pełnić dh. phm. Aleksandra Zapart – Zastępczyni Komendanta Hufca. Zaś od 9 do 28 września obowiązki Skarbnika Hufca będzie pełnić dh. pwd. Daria Dobiosch – Księgowa Hufca.