Zaliczenie służby instruktorskiej za rok harcerski 2021/2022.

Przypominam, iż do 30 września można składać wnioski o zaliczenie służby instruktorskiej za rok harcerski 2021/2022.
Proszę by były przesyłane na maila biura lub były składane za pośrednictwem formularza ze strony.
Właściwa decyzja w tym przedmiocie jest już na sharepoincie.