Nieobecność na dyżurze phm. Sandry Klonek

Na najbliższym dyżurze, w środę 30 października, nieobecna będzie dh. phm. Sandra Klonek.