Kurs Przewodnikowski „Źródło” 2019

 

Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej zaprasza do udziału w kursie przewodnikowskim.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do stania się instruktorami ZHP.

Założenia organizacyjne:

Trzy biwaki kursowe:

  • 15-17.11.2019 r. centrum Śląska – okolice Gliwic
  • 22-24.11.2019 r. centrum Śląska – okolice Gliwic
  • 29.11-1.12.2019 r. Beskid Śląski – Węgierska Górka

Warunki uczestnictwa

Na kurs zapraszamy Druhny i Druhów spełniających następujące wymagania:

* wiek min. 16 lat (rocznikowo),

* zgoda bezpośredniego przełożonego,

* złożone Przyrzeczenie Harcerskie,

* min. otwarta próba na stopień samarytanki-ćwika,

* wpis do Ewidencji ZHP,

* uregulowane składki członkowskie.

Warunki ukończenia kursu

* aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach,

* terminowe wykonanie wszystkich zadań kursowych,

* postawa zgodna z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

UWAGA – W związku z powyższym nie gwarantujemy otrzymania dyplomu ukończenia kursu wyłącznie z tytułu zgłoszenia się i uiszczenia opłaty.

Koszt kursu

* dla uczestników z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej: 150,00 złotych

* dla uczestników spoza Hufca: 170,00 złotych

Cena kursu obejmuje noclegi w warunkach turystycznych, ciepły obiad na każdym biwaku, materiały programowe oraz wyprawkę kursanta.

Cena nie obejmuje przejazdy na miejsca biwaków kursowych.

Zachęcamy drużynowych oraz komendantów szczepów do współfinansowania udziału w kursie druhnom i druhom pełniącym funkcje kadrowe w środowiskach.

Wpłaty za kurs prosimy kierować po potwierdzeniu kwalifikacji na konto bankowe Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej:

Nr konta: 27 2030 0045 1110 0000 0417 1880 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

Adres:

ZHP Chorągiew Śląska

Hufiec Ziemi Gliwickiej

al. Przyjaźni 9

44-100 Gliwice

tytułem: DSCZ, [imię i nazwisko], kurs przewodnikowski

Błędnie opisane przelewy będą zwracane osobom nadsyłającym.

Warunkiem udziału w kursie jest uiszczenie opłaty w terminie do 12 listopada br. – po mailowym potwierdzeniu kwalifikacji przez komendę kursu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzTvPiUozrx9Ithm0f2L-TVBUODg0TjQ1SzgzNzdYTE5aVkdaQ05JTjlHUS4u

Zamknięcie zgłoszeń: 10 listopada 2019 r., godz. 23:59.

Szczegółowe informacje o kwalifikacji na kurs, miejscach biwaków kursowych i niezbędnym ekwipunku zostaną przekazane kursantom mailowo do 11 listopada 2019 r.

Czuwaj!

Komenda Kursu Przewodnikowskiego „Źródło” 2019